• Gymzaal Deken Roesstraat (map)
  • Deken Roesstraat 2g
  • Utrecht

***For English scroll below ***

Over de cursus:
In deze cursus ga je aan de slag met de basistechnieken om vrij en met plezier te kunnen bewegen met de hoepel. Daarnaast leer je tijdens de lessen overgangen te maken tussen de verschillende bewegingen zodat het ook echt dans wordt.

De cursus bestaat uit 4 lessen van 2 uur, om de week op zondag.
De eerste les begint op zondag 23 april.

Locatie:
Gymzaal Deken Roesstraat 2g, Utrecht

Data lessen:
LES 1: Zondag 23 april, 14:00 - 16:00 uur
LES 2: Zondag 07 mei, 14:00 - 16:00 uur
LES 3: Zondag 21 mei, 14:00 - 16:00 uur
LES 4: Zondag 28 mei, 14:00 - 16:00 uur

Kosten:
€75,- voor de hele cursus, inclusief leenhoepels
Losse les van 2 uur: €20

Taal:
De cursus wordt in het Nederlands en/of Engels gegeven, afhankelijk van de samenstelling van de groep.

Voor extra informatie en aanmelden:
Stuur dan een e-mail naar contact@leeloohoops.com


About the course:
In this course we get started with the basic techniques of hooping to enjoy moving freely with the hoop. In addition, during the classes, you learn to go from one movement to the other in a smooth way, so it really becomes a dance. 

The course consists of4 classes of 2 hour each, every other Sunday. 
The first class starts on Sunday 23 April 2017. 

Location:
Gymzaal Deken Roesstraat 2g, Utrecht

Dates classes:
CLASS 1: Sunday 23 April, 14:00 - 16:00 uur
CLASS 2: Sunday 07 May, 14:00 - 16:00 uur
CLASS 3: Sunday 21 May, 14:00 - 16:00 uur
CLASS 4: Sunday 28 May, 14:00 - 16:00 uur

Costs:
€75,- for the entre course, including hoops to borrow dring class.  
Single classes of 2 hours: €20

Language:
The course will be taught in Dutch and/or English, depending on the composition of the group

For more information and enrolling:
Send an e-mail to contact@leeloohoops.com

Drawing by Juliette Verberk