• Gymzaal Deken Roesstraat 2g (map)
  • Deken Roesstraat 2g
  • Utreht
  • the Netherlands

***For English scroll below ***

Over de cursus:
In deze cursus ga je aan de slag met de basistechnieken om vrij en met plezier te kunnen bewegen met de hoepel. Daarnaast leer je tijdens de lessen overgangen te maken tussen de verschillende bewegingen zodat het ook echt dans wordt.

De cursus bestaat uit 8 lessen van 1 uur en een kwartier op woensdag avond.
De eerste les begint op woensdag 11 januari.

Locatie:
Gymzaal Deken Roesstraat 2g, Utrecht

Data lessen:
LES 1: Woensdag 11 januari, 19:00 - 20:15 uur
LES 2: Woensdag 18 januari, 19:00 - 20:15 uur
LES 3: Woensdag 25 januari, 19:00 - 20:15 uur
LES 4: Woensdag 1 februari, 19:00 - 20:15 uur
LES 5: Woensdag 8 februari, 19:00 - 20:15 uur
LES 6: Woensdag 15 februari, 19:00 - 20:15 uur
LES 7: Woensdag 22 februari, 19:00 - 20:15 uur
LES 8: Woensdag 1 maart, 19:00 - 20:15 uur

Kosten:
€75,- voor de hele cursus, inclusief leenhoepels
Losse lessen: €12

Taal:
De cursus wordt in het Nederlands en/of Engels gegeven, afhankelijk van de samenstelling van de groep.

Voor extra informatie en aanmelden:
Stuur dan een e-mail naar contact@leeloohoops.com


About the course:
In this course we get started with the basic techniques of hooping to enjoy moving freely with the hoop. In addition, during the classes, you learn to go from one movement to the other in a smooth way, so it really becomes a dance. 

The course consists of 8 classes of 1 hour and 15 minutes each on Wednesday evenings.
The first class starts on 8 March 2017. 

Location:
Gymzaal Deken Roesstraat 2g, Utrecht

Dates classes:
CLASS 1: Wednesday 11 January, 19:00 - 20:15 hrs
CLASS 2: Wednesday 18 January, 19:00 - 20:15 hrs
CLASS 3: Wednesday 25 January, 19:00 - 20:15 hrs
CLASS 4: Wednesday 1 February, 19:00 - 20:15 hrs
CLASS 5: Wednesday 8 February, 19:00 - 20:15 hrs
CLASS 6: Wednesday 15 February, 19:00 - 20:15 hrs
CLASS 7: Wednesday 22 February, 19:00 - 20:15 hrs
CLASS 8: Wednesday 1 March, 19:00 - 20:15 hrs

Costs:
€75,- vfor the entre course, including hoops to borrow dring class.  
Single classes: €12

Language:
The course will be taught in Dutch and/or English, depending on the composition of the group

For more information and enrolling:
Send an e-mail to contact@leeloohoops.com